BELANGRIJK: Bundel(s) besteld en nog niet ontvangen?

Helaas hebben we geconstateerd dat onze webwinkel op deze site niet optimaal functioneert. Veel geplaatste bestellingen zijn weliswaar goed bij ons aangekomen en afgehandeld, maar er blijken ook bestellingen geplaatst te zijn die om de een of andere reden niet bij ons zijn binnengekomen. In enkele gevallen gaat het om bestellingen die in mei al geplaatst waren.
We willen daarom ieder vragen die meer dan één week geleden één of meer bundels besteld heeft via onze website en nog niets ontvangen heeft, deze bestelling opnieuw te plaatsen, maar dan gewoon per e-mail via deze link. ⇐