Over de liederen / 78 / Magnificat (Lourdes)

Geplaatst door & opgeslagen onder Geen categorie.

De lofzang van Maria is bekend onder de Latijnse titel ‘Magnificat’. In Kom en zing! is alleen het refrein (ook wel de antifoon genoemd) afgedrukt. Deze is voor kinderen niet moeilijk om mee te zingen. Maar ook de verzen kunnen gezongen worden.

Zingen met en voor Maria

Geplaatst door & opgeslagen onder Geen categorie.

Zaterdag 15 augustus is het Maria Tenhemelopneming. In de rubriek ‘Over de liederen’ is informatie te vinden over vijf Mariagezangen uit ‘Kom en zing!’, compleet met geluidsbestanden om de liederen aan te leren.

Over de liederen / 2 / Alle dagen nieuw

Geplaatst door & opgeslagen onder Geen categorie.

De rubriek ‘Van dag tot dag’ wordt geopend met een lied dat zowel ’s ochtends als ’s avonds gezongen kan worden. Bij het opstaan en voor het slapen gaan mag je even dankbaar stilstaan bij het geschenk van het leven.

Zangbundel gepresenteerd in bisdom Roermond

Geplaatst door & opgeslagen onder Geen categorie.

Zaterdag 27 juni jl. werd Kom en zing! gepresenteerd tijdens een studiemiddag van de Sint-Gregoriusvereniging van het bisdom Roermond. Er werd enthousiast gereageerd op het afwisselende repertoire en de vele mogelijkheden van deze bundel.

Over de liederen / 1 / Kom en zing

Geplaatst door & opgeslagen onder Geen categorie.

Het eerste artikel in de rubriek ‘over de liederen’ gaat – hoe kan het ook anders – over het eerste lied van de bundel: Kom en zing.
Je vindt hierin gegevens over de oorsprong van het lied, gebruiksmogelijkheden en ook een video-opname.

Kom en zing! tijdens feestelijke zangmiddag gepresenteerd

Geplaatst door & opgeslagen onder Geen categorie.

‘Kom en zing!’: aan deze uitnodiging gaven veertig kinderen en nog enkele tientallen volwassenen gehoor toen zij zaterdag 30 mei jl. in Nieuw-Vennep de nieuwe zangbundel Kom en zing! feestelijk verwelkomden. Het werd een feestelijke middag, waarbij uiteraard volop gezongen werd. Dirigenten, kinderen en ouders reageerden enthousiast!