Nieuws

Over de liederen / 55 / Lied bij de kruisweg

Naast de eigenlijke liturgie van Goede Vrijdag wordt in veel kerken een meditatieve viering rond de veertien kruiswegstaties gehouden, vaak zijn daar ook kinderen bij betrokken. Zij kunnen meelopen langs de afbeeldingen van de kruisweg en tussendoor steeds een korte strofe zingen.

Lees meer

Over de liederen / 51 / Toen Jezus naar zijn stede ging

Een wat ouder Palmzondaglied is ‘Toen Jezus naar zijn stede ging’. Het verhaal van de intocht wordt hier beeldend verteld en ook de betekenis van de intocht wordt bezongen: in de Goede Week begint een Nieuw Verbond van liefde!

Lees meer

Over de liederen / 48 / Veertig jaren lopen

Zoals het volk van God destijds veertig jaren onderweg was in de woestijn om uiteindelijk in het beloofde land (‘het land van melk en honing’) uit te komen, zijn ook wij heel ons leven op weg. Als je dit lied lopend laat zingen, voel je dat onderweg zijn aan den lijve!

Lees meer

Over de liederen / 52 / Wij juichen voor een koning

Een nieuw lied over Jezus, de rechtvaardige koning, dat op Palmzondag en op het feest van Christus Koning gezongen kan worden. De pianopartituur is op deze site te vinden onder ‘Begeleidingen’.

Lees meer

Begeleidingen nu ook op de website

Vanaf nu zullen op deze website ook begeleidingen van liederen uit Kom en zing! worden gepubliceerd. Ze zijn gemakkelijk te vinden in het menu onder Begeleidingen.

Lees meer

Over de liederen / 46 / God roept de mens op weg te gaan

De mens is zijn leven lang op reis. In de Bijbel roept God Abraham, Mozes en heel zijn volk op om op weg te gaan naar het beloofde land.

Lees meer

Over de liederen / 10 / Dag en nacht, Heer

Een wereldwijd bekend lied is ‘All night, all day’: een lied van vertrouwen dat je beschermd wordt door Gods engelen (in de originele Engelstalige versie) en door de Heer die als een herder over je waakt (Nederlandstalige versie).

Lees meer

Studiemiddag rond zangbundel eindigt met flashmob

Zaterdag 31 oktober waren ruim rond 35 kinderen en volwassenen bij elkaar in de Willibrorduskerk in Heiloo om samen te zingen uit de bundel Kom en zing! De middag eindigde buiten bij de winkels met een flashmob.

Lees meer

Over de liederen / 9 / Zegen ons, Heer Jezus

Jezus zegende de kinderen die men bij Hem bracht. En ook nu mogen kinderen vragen dat Jezus zijn handen op hen wil leggen en hen wil zegenen en bewaren, iedere dag opnieuw!

Lees meer

Errata Kom en zing!

Helaas zijn er in de muziek- en tekstuitgave van Kom en zing! enkele fouten geslopen. In een lijstje zijn de vergissingen die we tot nu toe ontdekt hebben op een rijtje gezet.

Lees meer