Over de liederen / 12 / Je hoeft niet bang te zijn

 
tekst  Jan Visser
muziek Nando van Essen
vindplaats Alle liedjes rond de Bijbel, 4
© tekst 1979 Unisong Music Publishers / Small Stone Media
© muziek 1979 Unisong Music Publishers / Small Stone Media
belangrijkste doelgroep jongere kinderen
thema avond, vertrouwen
Bijbelplaats(en) Mt. 8, 23-27; Mc. 4, 35-41; Lc. 8, 22-25; Ps. 107, 23-32; Ps. 121
thuis, school, catechese Als avondgebed en als lied bij de lezing van het verhaal over de storm op het meer (zie de bovengenoemde Bijbelpassages).
liturgie Lied voor kinderen op 12e zondag door het jaar B
toelichting (tekst) In het evangelie roept Jezus zijn leerlingen vaak op om niet bang te zijn. De angst wordt minder of verdwijnt zelfs als er iemand bij je is aan wie je je durft toe te vertrouwen. In dit lied wordt gezongen dat je in storm, oorlog, pijn en in alle duisternis er op mag vertrouwen dat God er is.  Zoals in het evangelie vaak klinkt: ‘wees niet bevreesd’, zo zingen we onszelf en elkaar moed in door driemaal te zingen ‘je hoeft niet bang te zijn’.
(melodie) Een simpele, maar doeltreffende melodie. Alleen in de tweede strofe valt het accent wat ongelukkig op ‘komt’. Let in de laatste regel van de melodie op de laatste drie noten: fis – fis – d en dus niet fis- e – d!
instrumentale begeleiding Er is geen uitgeschreven begeleiding beschikbaar, maar in de muziekuitgave van Kom en zing! staan wel  de akkoorden aangegeven.
 audio / video