Over de liederen / 16 / Voor alle goede gaven

 

   vb lied 16
tekst  mondeling overgeleverd
muziek mondeling overgeleverd
vindplaats Liedboek (2013)
© tekst vrij
© muziek vrij
belangrijkste doelgroep kinderen van jong tot ouder
thema maaltijd
Bijbelplaats(en)  
 thuis, school, catechese voor en/of na de maaltijd thuis, op school en in andere groepen
liturgie Het lied is oorspronkelijk niet bedoeld voor de liturgie, maar wellicht kan deze canon toch gezongen worden bij de bereiding van de gaven.
toelichting (tekst) Het is een goed gebruik om bij de maaltijd te bidden. Het eten is er niet zo maar, we mogen er dankbaar voor zijn. En als we dit lied zingen danken we God niet alleen voor het eten, maar voor al het goede dat we uit Zijn hand mogen ontvangen.

(melodie) Dit lied is een canon, die twee-, drie- of vierstemmig gezongen kan worden, maar ook een simpele eenstemmige uitvoering is natuurlijk mogelijk, vooral als de kinderen nog niet zo goed kunnen zingen of als ze het lied nog niet voldoende beheersen. In het laatste geval zou het dan één keer voorgezongen kunnen worden en één keer of meermalen herhaald door allen. Zing het in ieder geval niet te snel!

instrumentale begeleiding Het lied kan het beste zonder instrumentale begeleiding gezongen worden.
 audio / video