Over de liederen / 45 / Abraham

 

 
tekst  Hanna Lam (1928-1988)
muziek Wim ter Burg (1914-1995)
vindplaats Alles wordt nieuw
© tekst Callenbach (ondergebracht bij Kok, Utrecht)
© muziek Callenbach (ondergebracht bij Kok, Utrecht)
belangrijkste doelgroep kinderen
thema roeping, vertrouwen
Bijbelplaats(en) Gen. 12, 1-9
thuis, school, catechese Als lied bij de lezing van de roeping van Abraham
liturgie Lied voor kinderen op de 2e zondag in de Veertigdagentijd (jaar A)
toelichting (tekst) Eigenlijk zijn de titel en de tekst van het lied niet helemaal in overeenstemming met het Bijbelverhaal, want daar staat dat Heer Abram riep en niet Abraham. Het gaat uiteraard om dezelfde persoon, maar de naam Abraham kreeg hij pas later toen de Heer een verbond met hem sloot (Gen. 17) en hem uitriep tot vader van vele volkeren.
Maar als nakomelingen van deze aartsvader mogen we hem natuurlijk bij zijn tweede naam noemen!
Let bij dit lied goed op dat de tekst van het refrein: eerst wordt in het refrein de oproep van de Heer nagezongen: ‘verlaat je land, verlaat je stam!’, na strofe 2 verandert dat, want dan zingen we dat Abraham aan deze oproep gevolg heeft gegeven.
(melodie) De sterke melodie draagt bij aan het onthouden van de tekst en daarmee ook aan de bekendheid met dit belangrijke Bijbelverhaal. Wie dit lied vaak gezongen heeft zal bij het noemen van de naam Abraham wellicht direct associaties hebben met de eerste tonen van de melodie.
Als de kinderen zich bij het zingen heel bewust zijn van de tekst, zullen ze waarschijnlijk het refrein luid zingen (zorg dat ze niet gaan schreeuwen) en de coupletten wat rustiger.
instrumentale begeleiding Orgel  of piano: zie begeleidingenboek bij  Alles wordt nieuw.
Gitaar: In Kom en zing! staan de gitaarakkoorden uit de eenstemmige uitgave.
 audio / video