Over de liederen / 58 / Laten wij juichen voor Hem

  vb lied 58
tekst  Jan Visser
muziek Jan Visser
vindplaats Zingen maakt blij, nr. 80
© tekst Mirre Producties
© muziek Mirre Producties
belangrijkste doelgroep kinderen
thema Pasen
Bijbelplaats(en)  Ps. 118, 24; Mt. 28, 1-10; Mc. 16, 1-8; Lc. 24, 1-12; Joh. 20, 1-9
 thuis, school, catechese geschikt voor de paasviering op school
liturgie zeer geschikt voor de liturgie van Paaszondag
toelichting (tekst) Dit lied zou verschillende titels kunnen hebben. De beginregel ‘Alles leek verloren’ roept niet direct een blij paasgevoel op. De auteur geeft zelf als titel van het lied ‘Laten wij juichen voor Hem’, dat klinkt al een stuk vrolijker! Maar in het refrein wordt viermaal gezongen ‘Dit is de dag’ en deze woorden blijven misschien nog het meeste hangen of anders wel de woorden van de tegenstem: ‘Jezus leeft!’ Hoe dan ook, we hebben hier dus te maken met een lied waarin de overgang van het duister van Goede Vrijdag naar het licht van Pasen wordt bezongen. De refreintekst ‘Dit is dag die de Heer heeft gemaakt’ (Ps. 118, 24) wordt in de katholieke traditie al vele eeuwen op Paaszondag en in de hele paasweek gezongen (in het Latijn: Haec dies quam fecit Dominus).
Het lied heeft vijf strofen, de derde strofe zou weggelaten kunnen worden, omdat de tekst daarvan (‘Alles in de aarde schudde heen en weer toen Hij uit het graf kwam’) niet helemaal strookt met de Bijbel. De vier evangelies geven namelijk geen verslag van de verrijzenis zelf, alleen van het feit dat het graf door de leerlingen leeg gevonden werd. Matteüs vertelt weliswaar over een aardbeving, maar die deed zich pas voor toen de engel aan de leerlingen verscheen en de steen wegrolde; Jezus was toen al verrezen. 

(melodie) De coupletten hebben een vrij lage melodie – waarschijnlijk vooral om het sombere begin van het eerste couplet te ondersteunen -, maar als het refrein begint, krijgt het lied een feestelijk en blij karakter, zeker wanneer ook de tegenstem erbij gezongen wordt.
instrumentale begeleiding In de bundel staan bij het lied akkoordsymbolen vermeld.
 audio / video couplet en refrein:

tegenstem bij refrein: