Over de liederen / 79 / Magnificat (Taizé)

 

vb lied 79

tekst  Lucas 1,46
muziek Jacques Berthier
vindplaats Taizé liederen- en gebedenboek, nr. 78 (Gooi & Sticht, 2008)
rechten tekst vrij
rechten muziek Ateliers et Presses de Taizé / Communauté de Taizé, Frankrijk  (in Nederland vertegenwoordigd door Gooi en Sticht)
belangrijkste doelgroep kinderen en volwassenen
thema lof, dank, Maria
Bijbelplaats(en) Lc. 1,46
gebruik catechese, school, thuis
gebruik liturgie  Getijden: Lofzang van Maria tijdens het avondgebed (vespers)
Eucharistieviering: op Mariafeesten (m.n. 15 augustus) en in de Advent (m.n. als refrein bij de antwoordpsalm op de 3e zondag van de Advent in het B-jaar)
toelichting Kort nadat Maria van de engel Gabriël vernomen heeft dat zij de moeder zal worden van Gods Zoon, gaat ze op bezoek bij haar nicht Elisabeth die zwanger is van Johannes de Doper. Nadat Elisabeth haar begroet heeft met de woorden ‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’ zingt Maria haar lofzang, die begint met de woorden ‘Hoog verheft mijn ziel de Heer’.
In de taal van de Kerk, het Latijn, zijn de beginwoorden: Magnificat anima mea Dominum. Deze lofzang heeft de Kerk van Maria overgenomen en wordt iedere dag in het avondgebed (vespers) gezongen.
Deze tekst is door Jacques Berthier getoonzet als een dubbelcanon: naast de hoofdmelodie die vierstemmig kan worden uitgevoerd is er nog een tweede melodie die eveneens door vierstemmig gezongen kan worden.
Bij een kleine bezetting is het raadzaam om je te beperken tot een tweestemmige canon (de tweede groep begint als de eerste groep bij 2 is aangekomen) of een tweestemmige uitvoering van de beide melodieën.
De canon wordt gezamenlijk beëindigd.
fonetische weergave van de uitspraak man-jie-fie-kat aa-nie-maa mee-aa doo-mie-noem
instrumentale begeleiding In de bundel is deze canon voorzien van akkoordsymbolen, maar ze kan ook a capella gezongen worden. Begeleidingen (voor diverse instrumenten) van de liederen uit Taizé zijn verkrijgbaar bij Gooi & Sticht. Klik hier voor meer informatie.
audio / video Zie YouTube (diverse uitvoeringen van Magnificat Taizé) en zie de website van Taizé