Zingen met en voor Maria

Maria Zaterdag 15 augustus wordt in de rooms-katholieke kerken over de hele wereld het grote feest van Maria Tenhemelopneming gevierd. In veel landen is het zelfs een vrije dag. In Kom en zing! staan veel liederen die op dit feest gezongen kunnen worden, waaronder de nummers 78 t/m 82: twee toonzettingen van de lofzang van Maria (Magnificat) en een drie liederen waarmee het gebed tot Maria ondersteund kan worden. In de rubriek Over de liederen is informatie te vinden over deze vijf liederen, met onder andere geluidsbestanden die een hulp kunnen zijn bij het aanleren van de liederen.