Over de liederen / 28 / Drie koningen zagen een sterre

.

 
tekst  G. de Bruyn
muziek A. Hamers (1871-1929)
vindplaats Psalterke, 1912
© tekst vrij
© muziek vrij
belangrijkste doelgroep oudere kinderen
thema Driekoningen (Openbaring des Heren, Epifanie)
Bijbelplaats(en) Matteüs 2
thuis, school, catechese Op 6 januari bereiken de drie Wijzen uit het Oosten (“drie koningen”) de stal van Bethlehem. Als hun beeldjes in de kerststal dichter bij het kribbetje worden geplaatst, kan daarbij dit lied gezongen worden.
liturgie In de r.-k. kerk van Nederland en Vlaanderen wordt Driekoningen (in de liturgie officieel het hoogfeest van de Openbaring des Heren of Epifanie) gevierd op de eerste zondag na 1 januari. Dan kan dit lied gezongen worden (tijdens de bereiding van de gaven, na de communie of na de zegen).
toelichting Dit lied is geschreven in 1907 en voor het eerst gepubliceerd in de bundel ‘Psalterke’ (1912). Het lijkt enigszins op het oudere lied ‘De herdertjes lagen bij nachte’ (zie nr. 27), zowel qua inhoud (ze vertellen beide een gedeelte van het kerstverhaal na) als qua vorm (per strofe 8 regels, afwisselend met 9 of 8 lettergrepen, alleen bij ‘de herdertjes’ heeft de laatste regel slechts 7 lettergrepen). Ook de maatsoort (6/4) en de toonsoort zijn gelijk (G-groot), al wordt dit lied vaak een toon lager uitgevoerd, omdat de voorlaatste regel met de hoge e voor veel kerkgangers wat te hoog gegrepen is. Het nadeel is dan wel dat de rest van het lied in F-groot wat droeviger van karakter wordt.
Hoewel de tekst al meer dan 100 jaar oud is, zullen de kinderen deze in grote lijnen wel begrijpen, zeker als het bijbehorende evangelieverhaal is voorgelezen.
instrumentale begeleiding orgel of piano (zie bijvoorbeeld deze harmonisatie)
 audio / video