Op deze pagina vind je de inhoud van Kom en zing!

We zijn bezig om bij elk lied gegevens over de auteurs, het copyright, de herkomst van tekst en melodie, de toepassingsmogelijkheden, de instrumentale begeleiding, etc. in te voeren.
Ook willen we geluidsbestanden toevoegen, zodat je een idee krijgt hoe het lied zou kunnen klinken.

Klik in de inhoudsopgave op de betreffende titel en je komt bij een uitgebreide beschrijving van het lied.

We voegen regelmatig nieuwe beschrijvingen van liederen toe. We houden daarbij ook rekening met de komende liturgische tijden en feesten.
Tot nu toe zijn de gegevens ingevoerd van de nummers 1 t/m 12, 16, 19, 28, 44 t/m 46, 48, 51, 52, 55, 58, 78 t/m 84 en 117.

Helaas zijn er ook fouten geslopen in enkele liederen. Zie errata Kom en zing! (pdf)

 

  Kom en zing
1 Kom en zing / Bani ngyeti
 
  Van dag tot dag
2 Iedere dag is een nieuwe dag / Alle dagen nieuw
3 Dank U voor deze nieuwe morgen
4 Een nieuwe dag
5 Elke morgen gaat de zon weer op
6 God, wees met ons
7 Goedemorgen welkom allemaal  Welkomstlied
8 O lieve Heer, ik ben zo blij  Morgenlied
9 Zegen ons, Heer Jezus
10 Dag en nacht, Heer
10a All night, all day
11 De dag gaat nu bij ons vandaan  Avondlied
12 Je hoeft niet bang te zijn
13 Weer is een dag voorbij
14 Loof de Heer, want Hij is goed  Liedje bij de maaltijd
15 Goede God, wees in ons midden  Zegen ons
16 Voor alle goede gaven
17 Wij zijn hier bij elkaar  Een liedje bij het eten
 
  Het jaar rond
18 Advent is dromen
19 Advent is kijken naar wat komt  Kijken naar wat komt
20 Een groene krans, vier kaarsen  Advent vieren
21 Gouden vlam, eerste kaars  Levend Licht
21a Gouden vlam, eerste kaars  Levend Licht (tweestemmige versie)
22 Nu daagt het in het oosten
23 Kom, laat ons opgaan  Lied van de vrede
24 O Heiland, kom
25 Wij wachten op de koning
26 Als Bethlehem geen plaats meer heeft
27 De herdertjes lagen bij nachte
28 Drie koningen zagen een sterre
29 Eer zij God in onze dagen  Gloria in excelsis
30 Er is een kindeke geboren
31 Er klonk een lied
32 ’t Is geboren het goddelijk Kind
33 Go tell it on the mountain
34 Kerst geeft vrede  Zing nu vrolijk!
35 Kinderen alle komt hier zingen  Lied van de os en de ezel
36 Midden in de winternacht
37 Maria ging op reis
38 Nu zijt wellekome
39 Stille nacht
40 Toen midden in de winternacht  In excelsis gloria
41 Wij komen tezamen
42 Zeg eens herder
43 Samen hand in hand  Oud en nieuw
44 David
45 Abraham
46 God roept de mens op weg te gaan
47 Het water steeg wel hoog  Noach
48 Veertig jaren lopen door het hete zand
49 Dans en zing  Palmpasen
50 Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij  Palmzondag
51 Toen Jezus naar zijn stede ging
52 Wij juichen voor een koning  Hoera voor koning Jezus!
53 Het is een oud verhaal  De maaltijd
54 Hij ging de weg zo eenzaam
55 Jezus ging de weg van ’t lijden  Lied bij de kruisweg
55a Jezus ging de weg van ’t lijden  Lied bij de kruisweg  (andere melodie)
56 Waarom bleef U zo stil?
57 We vieren Goede Vrijdag  Goede Vrijdag
58 Alles leek verloren  Laten we juichen voor Hem
59 Christus die verrezen is
60 De Heer is waarlijk opgestaan
61 Gods lieve Zoon is opgestaan  Kinderpaaslied
62 Het licht verdrijft de duisternis
63 Klap in je handen van blijdschap  Lied van het feest
64 Met Mozes zijn wij meegegaan  De doortocht
65 Pasen, Pasen
66 Regina caeli
67 U zij de glorie
68 Al heeft Hij ons verlaten
69 We kijken naar de wolken  Wachten op de Heer
70 Als je de Geest krijgt
71 Breek, o Geest  Een gebed tot Gods Geest
72 Geest van God
73 ’t Is feest vandaag
74 Neem mij aan zoals ik ben  Take me, take me as I am
75 Kom Schepper Geest
76 Wij vieren vandaag het feest (canon)
77 Wind en vuur
   
  De heiligen
78 Magnificat (Lourdes)
79 Magnificat (Taizé)
80 Maria, lieve Moeder
81 Moeder Maria
82 Wees gegroet
83 Hun leven is vaak lang voorbij  Gods eregalerij
84 Heel de schepping zingt voor U  Zonnelied van Franciscus
   
  Zingen met de psalmen
85 Elke dag vertelt over God de Heer  ps. 19
86 Mijn herder is de Heer  ps. 23
87 Want mijn herder is de Heer  ps. 23
88 Van God is de wereld  ps. 24
89 Naar U gaat mijn verlangen  ps. 25
90 Als een hert  ps. 42
91 Be still and know  ps. 46
92 Stel je vertrouwen  ps. 62
93 Heel de aarde jubelt en juicht  ps. 67
94 Voor kleine mensen  ps. 72
95 Zingt een nieuw lied, alle landen  ps. 96
96 Cantate Domino  ps. 96
97 Alles op aarde zingt Gods eer  ps. 98
98 Kom zing een nieuw lied  ps. 98
99 Heer, zend uw Geest  ps. 104
100 Laudate omnes gentes (Iona)  ps. 117
101 Laudate omnes gentes (Taizé)  ps. 117
102 Uw woord is een lamp voor mijn voet  ps. 119
103 God, uw woord is een licht  ps. 119 en ps. 16
104 Mijn hulp komt van God  ps. 121
105 Hoe hard de metselaar ook zwoegt  ps. 127
106 Zing voor de Heer  ps. 145 – 147
107 Blauwe hemel, zon en maan  ps. 148
108 Alleluja. Looft God in zijn heiligdom  ps. 150
109 Alles wat adem heeft  ps. 150
110 Alles wat adem heeft  ps. 150
111 Alles wat adem heeft  ps. 150
112 Zingen zal ik zing-zang  ps. 150
   
  Andere geloofsliederen
113 Als je geen liefde hebt voor elkaar
114 De herder heeft zich niet vergist
115 De laatsten zullen de eersten zijn / God keert de rollen om
116 De schapen luisteren naar een stem
117 De vogels in de bomen  Cantate
118 Er is geen plaats  Zacheüs
119 God van alle mensen  Gezongen gebed
120 Hoort hoe God met mensen omgaat
121 In het begin lag de aarde verloren  Het lied van het begin
122 In het begin toen de aarde nog woest was  God zag dat het goed was
123 Jesus Christ, You are my life
124 Laat de kinderen tot Mij komen
125 Ubi caritas
126 Wist je dat God in het begin  Zo is het gegaan
127 Wij hebben op de fluit gespeeld
128 Zag je ooit een kudde schapen  De goede herder
129 Zing van de Vader
130 Zoek eerst het koninkrijk van God
 
  Samen vieren
131 Bonifatiusmis  Kyrie – Gloria – Alleluia – Sanctus – Als wij dan – Agnus Dei
132 Kyrie  Gregoriaans
133 Kyrie  Oekraïne
134 Kyrie  Christchurch Mass
135 Kyrie / Heer, ontferm U  Dormann
136 Heer, ontferm U  Christus, het eeuwige Woord
137 Heer, ontferm U  Markusmis
138 Heer, ontferm U  Missa ad modum gregorianum
139 Heer, ontferm U  ‘Vogel-mis’
140 Gloria / Eer aan God  Dormann
141 Gloria  Lourdes
142 Alleluia ‘Taizé’
143 Alleluia ‘Louange et gloire’
144 Alleluia  ‘Ierland’
145 Alleluia (canon)  ‘Uit vele monden’
146 Halleluja
147 Halleluja
148 Halleluja (canon)  Lonquich
149 Halleluja, halleluja!
150 Alleluja, breng eer aan de Koning
151 Heer, uw woord
152 Christus, wees ons licht
153 Heer, geef ons genade
154 Heer, ontferm U over ons
155 Heer, onze God, wij bidden U
156 Heer, onze Heer, ontferm U
157 Heer, op U hopen wij
158 Heer, schenk ons uw Geest
159 Kyrie  Pasveer
160 Kyrie Taizé
161 Vader, uw rijk kome
162 Wij bidden U, verhoor ons
163 Sanctus  Gregoriaans
164 Heilig  Schollaert
165 Heilig  Markusmis
166 Heilig  Christus, het eeuwige Woord
167 Heilig  Missa ad modum gregorianum
168 Als wij dan eten
169 Heer Jezus, wij verkondigen  Pirenne
170 Heer Jezus, wij verkondigen  Vermulst
171 Redder van de wereld
172 Onze Vader  Keesen
173 Onze Vader  Peters
174 Pater noster  Gregoriaans
175 Agnus Dei  Gregoriaans
176 Lam Gods  Christus, het eeuwige Woord
177 Lam Gods  Markusmis
178 Lam Gods  Missa ad modum gregorianum
179 Nu wij uiteengaan