Over de liederen / 52 / Wij juichen voor een koning

 

  vb lied 52 
tekst Greet Brokerhof – van der Waa
muziek Jetse Bremer
vindplaats gecomponeerd in opdracht van de KSSG Haarlem-Amsterdam
© tekst KSSG Haarlem-Amsterdam
© muziek KSSG Haarlem-Amsterdam
belangrijkste doelgroep oudere kinderen
thema Jezus de ware koning, rechtvaardigheid, Palmzondag
Bijbelplaats(en) Ps. 72; Joh. 18, 33-36 (en Mt. 21, 5; Lc. 19, 38; Joh. 12, 13-15)
thuis, school, catechese n.v.t.
liturgie Dit lied is (nog) niet officieel goedgekeurd voor gebruik in de r.-k. liturgie, maar omdat de tekst duidelijk gefundeerd is op Bijbelteksten en de liturgische traditie is het zeer geschikt om te zingen in vieringen met kinderen, met name op Palmzondag en op het feest van Christus, Koning van het heelal (laatste zondag van het kerkelijk jaar).  
toelichting (tekst) Veel kinderkoren zingen ieder jaar in de viering van Palmzondag, waarin herdacht wordt hoe Jezus als een ‘zachtmoedige koning’, gezeten op een ezelsveulen, Jeruzalem binnentrekt. Dit lied bezingt Jezus’ koningschap: hij vervulde de woorden van Psalm 72 over de rechtvaardige koning. Dit lied doet enigszins denken aan ‘Aan U, o Koning der eeuwen, een lied uit het ‘Rijke Roomsche leven’ dat in feite dezelfde Bijbelse referenties heeft.

(melodie) Jetse Bremer laat in zijn melodie heel goed het enthousiasme horen waarmee koning Jezus wordt toegezongen, maar in de coupletten overheerst vanaf de derde regel het vertellende karakter. De melodie is in de coupletten niet eenvoudig, vooral de vijfde regel is lastig om goed te treffen, maar met behulp van de ondersteunende pianobegeleiding moet het vooral voor de geoefende kinderen zingbaar zijn. Het refrein kan met de tweede stem (kleine nootjes) gezongen worden en de laatste regel kan door alle kerkgangers worden herhaald.

instrumentale begeleiding De partituur van de pianobegeleiding (pdf) is hier vrij te downloaden.
Het lied kan ook worden begeleid aan de hand van de akkoordsymbolen die in de bundel boven de melodie zijn afgedrukt.
audio / video De pianobegeleiding met de melodie van de zangstem op de voorgrond: